Nascholing

Welkom bij het nascholingsaanbod van PsyNataal!


Wat goed dat je je wil laten bijscholen in het specialisme Perinatal Mental Health. PsyNataal vindt het belangrijk dat specialistische zorg voor vrouwen, partners en hun baby's zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar is. Met onderstaande nascholingen leg je een stevige basis om deze mooie doelgroep nog beter te bedienen. Voor vrouwen en verwijzers is het helpend als praktijken die zich gespecialiseerd hebben, zichtbaar zijn. Door je bij te laten scholen en ook op jouw website te laten zien dat je kennis in huis hebt van psychische klachten rondom zwangerschap en geboorte, kunnen vrouwen gerichter zoeken en verwezen worden. 


In de nascholingen wordt samengewerkt met andere disciplines, zoals een gynaecoloog en een psychiater. Afhankelijk van de cursus wordt bij verschillende beroeps-en wetenschappelijke verenigingen accreditatie aangevraagd, waaronder de VGCt, het NIP, de FGzPT, het LV-POH-GGZ, de V&VN, de VEN, de NVO, Registerplein en SKJ. De nascholingen die door PsyNataal worden georganiseerd zijn vrijgesteld van btw.

Ben je GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, IMH-specialist, orthopedagoog-generalist, verpleegkundig specialist of POH-GGZ, kijk dan hieronder voor het nascholingsaanbod.  


Voor vragen over een nascholing mail je naar cursus@psynataal.nl

 
Behandeling van Perinataal Trauma en Verlies

Werken aan herstel en hechting met EMDR, cognitieve gedragstherapie en het lichaam.

Een driedaagse intensieve nascholing over de behandeling van psychische klachten na het meemaken van een trauma en / of verlieservaring in de perinatale levensfase.
Het hele proces van intakegesprek tot aan het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van specifieke interventies, komt aan bod. Cursisten leren hun therapeutische houding af te stemmen op de specifieke behoeften van zwangere en pas bevallen vrouwen. De verschillen tussen geïntegreerde rouw, persisterende rouw, (bevallingsgerelateerde) PTSS en depressie worden belicht. Je leert met CGT en EMDR een behandeling uit te voeren waar lichaamsgerichte en andere experiëntiële interventies deel van uit zullen maken. Je krijgt specifieke handvatten aangereikt om de band tussen moeder en ongeboren baby te versterken in jouw behandeling. Tevens leer je hoe je een zwangere vrouw (en haar partner) kunt begeleiden bij een nieuwe zwangerschap na een eerdere traumatische bevallingservaring of een verlieservaring.
Er wordt gewerkt met casuïstiek uit eigen praktijk, (video)demonstraties en rollenspellen. 


Heb je een vraag, mail dan naar cursus@psynataal.nl.Voor wie
GGZ-behandelaars met een erkende VEN-basisopleiding EMDR en een basiscursus cognitieve gedragstherapie.


Door wie

Simone van Leipsig-Beekman (gezondheidszorgpsycholoog)


Accreditatie

Accreditatie is toegekend door: VEN, VGCt, NIP (K&J), NVO (OG) en SKJ.


Kosten

Klik hier voor meer informatie.


Aanmelden

Deze cursus wordt gefaciliteerd door PAO Psychologie. Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 


EMDR-behandeling bij Bevallingsgerelateerde PTSS en Angst

Bekeken vanuit psychologisch en gynaecologisch perspectief.


Eendaagse ONLINE nascholing over de toepassing van EMDR bij vrouwen met PTSS(-klachten) na de bevalling en / of angst voor een komende bevalling. Je doet kennis op van de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot bevallingsgerelateerte PTSS en Fear of Childbirth (FoC) en hoe je met EMDR deze vrouwen kunt behandelen.

In het tweede gedeelte van de nascholing wordt aandacht besteed aan het toewerken naar de bevalling. Je leert hierbij welke plek de BevalKaart of een ander bevalplan inneemt en hoe je de opgedane therapeutische kennis over de cliënt kunt verwerken in een therapeutische 'gebruiksaanwijzing' zodat een vrouw met vertrouwen de bevalling ingaat. Soms is hier een nauwe samenwerking bij nodig met een verloskundige of gynaecoloog.

Voorafgaand aan de praktijkdag bereid je je voor met een e-learning zodat je met een rugzak aan theoretische kennis de nascholingsdag volgt.

Omdat de nascholing voor ongeveer 20 personen is, zal er veel ruimte zijn voor vragen en het inbrengen van eigen casuïstiek.


Heb je een vraag, mail dan naar cursus@psynataal.nl.


Voor wie
GGZ-behandelaars met een erkende VEN-basisopleiding EMDR.


Door wie

Claire Stramrood (gynaecoloog) en
Simone van Leipsig-Beekman (gezondheidszorgpsycholoog).


Accreditatie

Accreditatie is toegekend door: VEN, VGCt en NIP.


Kosten

279 euro


Aanmelden

Deze nascholing is een samenwerking tussen PsyNataal en Beval Beter. Klik hier om je aan te melden bij Beval Beter.


Kinderwens, Zwangerschap en Verlies

Eerste opvang en begeleiding in de huisartsenpraktijk door de POH-GGZ


Een tweedaagse ONLINE nascholing voor praktijkondersteuners in de huisartsenzorg. Voorafgaand aan de praktijkdagen bereid je je voor met een e-learning zodat je met een rugzak aan theoretische kennis de nascholingsdagen volgt. 

Aan het eind van de twee dagen heb je kennis opgedaan van de perinatale levensfase en diens kwetsbaarheden; kun je de verschillende soorten fertiliteitsbehandelingen benoemen; weet je de specifieke uitdagingen bij een (nog) onvervulde kinderwens op waarde te schatten; ben je in staat om uit te leggen wat het verliezen van een zwangerschap of baby anders maakt dan andere verlieservaringen; kun je onderscheid maken tussen geïntegreerde rouw en persisterende rouw en begrijp je voor welke uitdagingen stellen staan wanneer ze opnieuw zwanger zijn na het meemaken van perinataal verlies. 
In de middagen krijg je middels casuïstiek aangereikt hoe je kunt aansluiten bij vrouwen en hun partners wanneer zij met verlies te maken krijgen. Je leert onder andere hoe je psycho-educatie kunt geven en hoe je op een afgestemde manier adviseert over goede zelfzorg en het herpakken van controle over het dagelijks leven. Door te oefenen met elkaar en te kijken naar demonstraties kun je aan het eind van de nascholing je cliënt helpen de psychologische veerkracht te vergroten en steun bieden bij het zetten van kleine stappen richting een nieuw evenwicht.

Naast bovenstaande wordt uitgebreid stilgestaan bij de grenzen van het begeleidingsaanbod van de POH-GGZ en wanneer een verwijzing naar een (gespecialiseerd) psycholoog geïndiceerd is.

Er wordt gewerkt met een kleine groep (min. 6 en max. 12 cursisten) zodat er veel aandacht is voor eigen casuïstiek en vragen. 


Heb je een vraag, mail dan naar cursus@psynataal.nl.

Voor wie
POH-GGZ. Deze nascholing is ook geschikt voor medisch maatschappelijk werkers.


Door wie

Simone van Leipsig-Beekman (gezondheidszorgpsycholoog)


Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door de LV-POH-GGZ en Registerplein. 


Kosten

425 euro


Locatie
ZOOM


Aanmelden

Klik hier om je in te schrijven voor de voorjaarsnascholing
op 21-03-2024 en 04-04-2024

Klik hier om je in te schrijven voor de najaarsnascholing
op 12-09-2024 en 26-09-2024


Algemene Voorwaarden NascholingIn ontwikkeling voor 2024!

Het prille moederschap op een zwarte wolk

Diagnostiek en behandeling van een peripartum depressie


Een eendaagse nascholing voor GGZ-behandelaars die hun kennis en vaardigheden willen verbreden en verdiepen t.a.v. de behandeling van vrouwen met een pre/postpartum depressie. 

Vanuit een multidisciplinaire insteek (psychiatrie, perinatale psychologie en Infant Mental Health) gaat deze cursus over het werken met vrouwen in de kwetsbare fase van zwangerschap, bevalling en het prille moederschap. Cursisten leren wat de kenmerken van een pre/postpartum depressie zijn, wat deze aandoening anders maakt dan een ‘’gewone’’ depressie, welke factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van een pre/postpartum depressie, welke meetinstrumenten men kan gebruiken om te screenen en te diagnosticeren en welke evidence based behandelingen er zijn.
Bij het onderdeel behandeling zal de nadruk liggen op de lichamelijke en emotionele behoeften van een moeder met een peripartum depressie en welke therapeutische vaardigheden er nodig zijn om deze vrouwen goed te kunnen behandelen. Aan de hand van een casus worden hechtingsgerichte en systeemgerichte interventies getoond die behandelaars binnen de psychologische behandeling van de moeder kunnen inzetten.


Heb je een vraag, mail dan naar cursus@psynataal.nl

Voor wie
BIG-geregistreerd GGZ-behandelaars; GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, IMH-specialisten en verpleegkundig specialisten.


Door wie

Mijke Lambregtse- van den Berg (psychiater) en Simone van Leipsig-Beekman (GZ-psycholoog).


Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:  VGCt, NIP, FGzPT en de V&VN.  


Kosten

325 euro


Locatie
BCN Utrecht Centraal Station


Aanmelden

Klik hier om je in te schrijven voor de voorjaarsnascholing op 23-05-2024

Klik hier om je in te schrijven voor de najaarsnascholing op 21-11-2024


Algemene Voorwaarden Nascholing

Workshop op maat

Voor huisartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsartsen en medisch maatschappelijk werkers, is het mogelijk een eendaagse nascholing op maat aan te bieden.

Een nascholing kan gaan over verschillende onderwerpen zoals

  • eerste opvang na trauma en / of verlies in het peripartum
  • perinataal trauma en rouw op de werkvloer; wat heeft een werknemer nodig?
  • bevallingsgerelateerde PTSS herkennen in de huisartsenpraktijk
  • traumasensitief omgaan met moeder en baby
  • en nog veel meer.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Mail naar cursus@psynataal.nl. 
  

Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better.

- Maya Angelou -