Welkom bij PsyNataal


      


Welkom bij PsyNataal, een centrum waar behandeling, ontwikkeling en nascholing op het gebied van perinataal psychisch welzijn samenkomen. 


Moeder worden is een transformerende ervaring voor een vrouw. Alles verandert in haar leven; haar lijf, haar gevoelens en ideeën over wie ze is, haar partnerrelatie, vriendschappen, haar dagelijks leven en haar positie in de maatschappij. En de grootste verandering is natuurlijk dat er een relatie bij is gekomen; een kindje dat afhankelijk is van haar en op wiens behoeften ze moet leren afstemmen. Zelfs als een kindje heel gewenst is en een vrouw vanaf jonge leeftijd al droomde over het moederschap, kan deze levensgebeurtenis haar flink uit balans brengen. Zij kan bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Een complex samenspel van factoren speelt daarbij een rol. Ook beladen herinneringen en emotionele kwetsuren uit haar eigen jeugd kunnen meer voelbaar worden in deze periode waardoor het moederschap confronterend kan zijn.
Psychische klachten die in relatie staan tot zwangerschap en het ouderschap, gaan vaak gepaard met schuld-en schaamtegevoelens. Dit weerhoudt vrouwen - en ook mannen - ervan om hulp te zoeken. Ongeveer 1 op de 5 vrouwen ontwikkelt psychische klachten in de zwangerschap of na de geboorte van een kindje. Het komt dus veel voor. Des te meer reden om als gespecialiseerd behandelaar goed zichtbaar en hoorbaar te zijn, zodat de stap naar hulp zo klein mogelijk is. 

  

PsyNataal wil gespecialiseerde zorg voor (zwangere) vrouwen en moeders toegankelijk maken en onder de aandacht brengen. Naast behandeling (Psychologenpraktijk van Leipsig) heeft PsyNataal ook een nascholingsaanbod in ontwikkeling. Met het aanbieden van cursussen wordt bijgedragen aan het verspreiden van kennis en vaardigheden, zodat over het hele land gespecialiseerde behandelaren beschikbaar zijn.

Verder wil PsyNataal informatie delen op de website. Vooralsnog is dit beperkt tot bevallingsgerelateerde PTSS en angst voor de bevalling. In de loop van de tijd zal dit aangevuld worden. Kijk gerust rond op de website en bij vragen kun je een mail sturen naar info@psynataal.nl.


Lees hier alles over Psychologenpraktijk van Leipsig. Een praktijk voor behandeling van psychische klachten die in relatie staan tot zwangerschap, bevalling, geboorte en het moederschap.

Vind hier informatie over het volgen van supervisie en begeleide intervisie. Een werkgerelateerd coachingstraject om ervaring en kennis op te doen in het werken met deze doelgroep, behoort ook tot de mogelijkheden. 

Lees hier over het nascholingsaanbod. Ook is het mogelijk om contact op te nemen voor een workshop op maat.

In verschillende media wordt aandacht besteed aan psychische klachten, trauma en verlies rondom zwangerschap, bevalling, geboorte en het moederschap. PsyNataal wordt regelmatig gevraagd om een bijdrage te leveren.Bevallingsgerelateerde PTSS en angst voor de bevalling


Uit onderzoek blijkt dat 10-20% van de vrouwen terugkijkt op de bevalling als een traumatische gebeurtenis. Van alle vrouwen die bevallen zijn ontwikkelt 1-3% een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een PTSS na de bevalling kan het zelfbeeld van de moeder negatief beïnvloeden, de borstvoeding bemoeilijken en invloed hebben op de hechtingsontwikkeling van de baby. Vrouwen die opnieuw zwanger zijn, ervaren vaak angst voor de bevalling, kunnen controles gaan vermijden of om een keizersnede vragen. Sommige vrouwen durven zelfs niet meer zwanger te worden. Een onbehandelde PTSS in de zwangerschap leidt tot een continu overactief stresssysteem wat een negatieve invloed kan hebben op het beloop van de zwangerschap, het ongeboren kind, het geven van borstvoeding en op de moeder-kindrelatie. Uit onderzoek blijkt dat EMDR veilig toegepast kan worden in de zwangerschap.

Ben je huisarts, gynaecoloog, cliënt of gewoon geïnteresseerd, dan vind je hier relevante informatie over trauma in het peripartum.